Dutch Labs
Image default
Management

5 tips voor een beter projectmanagement voor freelancers

Als je als freelancer gaat starten of al enige tijd bezig bent dan  weet je ook  dat je de tijd goed moeten bewaken. De vrijheid die gepaard gaat met het opstellen van je eigen schema, wordt snel overschaduwd door de harde realiteit dat je de baas over jezelf moet zijn, als je ooit dat project gaat je hierbij een duwtje in de rug te geven we hier een aantal tips. Zodat je nog succesvoller zult zijn in 2018.

1. Maak je project overzichtelijk en meetbaar

Als freelancer ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en begrijpen van alle informatie om je project tot een goed einde te brengen. De criteria voor projectsucces moeten duidelijk worden gedefinieerd en alle eisen moeten meetbaar zijn. De eerste afspraken worden gemaakt in een offerte en briefings gesprekken.  Zodra de vereisten zijn overeengekomen, is het de taak van de freelancer om een gedetailleerd projectplan te maken. Zodat er een goed overzicht ontstaat en het project toetsbaar wordt,

2. Taken toewijzen

Als freelancer komt het natuurlijk ook regelmatig voor dat je moet samenwerken met andere partijen. Om een project te laten slagen is het belangrijk om bij de  sterke punten van elk teamlid begrijpen bij het toewijzen van projecttaken. Deze verdeling kunnen een project maken of breken. Nadat opdrachten zijn gemaakt, moet de freelancer ervoor zorgen dat alle teamleden hun doelen begrijpen. De projectmanager moet ook de onderlinge afhankelijkheden tussen teamleden en bronnen buiten het team identificeren en volgen. Via een Online planbordbijvoorbeeld.

3. Betrokkenheid en motivatie

Als freelancer is het zaak om goed te coachen en teamleden te motiveren. Op deze manier creëer je vertrouwen van de  projectbetrokkenen in het management. Je zorgt ervoor dat de communicatielijnen altijd open zijn en dat de teamdynamiek positief is. Door dit gedrag zal je er ook zorg voor dragen dat ondersteuning krijgt bij project uitdagingen zoals budgetoverschrijdingen of invloeden die schema overschrijdingen veroorzaken. Dat brengt ons gelijk bij een volgend punt. Want het is natuurlijk het beste als bovenstaande niet gebeurd.

4. Houd het project op schema

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste verantwoordelijkheid van de freelancer als  projectmanager. Het is ook het gebied waar ineffectieve projectmanagers meestal tekortschieten. Project mijlpalen die overeenkomen met kritische opleverpunten worden gedefinieerd en bijgehouden. Een achterstand op een mijlpaal moet worden beschouwd als een rode vlag die aangeeft dat het totale projectschema mogelijk gevaar loopt. Tijdens elke mijlpaal fase zal je als projectmanager de interferentie met het team om ruimte te creëren beperken voor het traject in de toekomst. De projectmanager moet ook de vooruitziende blik hebben om projectrisico’s te herkennen. Je moet in staat zijn om middelen opnieuw uit te lijnen of een andere actie uit te voeren die die risico’s minimaliseert. Waardoor de kans van het slagen van het project wordt gemaximaliseerd.

5. Beoordeel en evalueer

Als een project eenmaal is opgeleverd, beoordeel en evalueer het project dan na afloop om te zoeken naar verbeterpunten. Hieruit zal dan een reeks aan bruikbare ideeën naar voren komen die bruikbaar zullen zijn om een  volgende soortgelijke project te verbeteren. Neem deze punten op in een rapport en deel deze eventueel met de klant of teamgenoten.