Alles over outplacement

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een kersverse job begeleid na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaar geleden uitgestippeld binnen Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het bespieden van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Kersverse eenheidsstatuut

 

 

 

Wat is er veranderd?

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzegtermijn cao en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt dan heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneer je na je ontslag wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al talloze jaren voor idem onderneming werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u in staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel meerdere jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe personeel?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de instelling,…

Wat is Anciënniteit 

Het traject

Het traject van outplacement in drie simpele stappen uitgelegd:

Verwerken van het dienstbeëindiging

Collectief ontslag

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen in een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

10 werknemers van een organisatie die meer vervolgens 20 werknemers heeft en minder hierna 100 werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talrijke werknemers in 60 dagen worden ontslagen en: