Dutch Labs
Image default
Onderwijs

Begrijpend lezen in groep 6

Op het technisch lezen volgt het begrijpend lezen. Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, want het gaat er nu om dat kinderen boodschappen uit teksten kunnen halen. Kunnen zij de mening van de auteur filteren? Kunnen ze de stappen uit een instructie concreet volgen? En kunnen ze oorzaak en gevolg aanduiden? De vaardigheden in groep 6 nemen in rap tempo toe. Hoe ziet begrijpend lezen er nu uit?

 

Begrijpend lezen volgens lesmethodes

In de basisschool leren kinderen op allerlei manieren lezen. Tekstbegrip, taal verkennen en begrijpend lezen zijn eigenlijk de aanduidingen die gebruikt worden voor de vaardigheden die met begrijpend lezen aan bod komen.

Het wordt niet in alle methodes even breed aangeboden en er zijn ook lesmethodes beschikbaar voor begrijpend lezen als algemeen schoolvak. De mate waarin op een school geïnvesteerd wordt in begrijpend lezen kan dus nogal verschillend zijn. 

Wel wordt op alle scholen kritisch getoetst in hoeverre de kinderen de vaardigheden bij het begrijpend lezen eigen hebben gemaakt. Dat gebeurt tweemaal op de Cito-toets M6 en E6. 

 

Vaardigheden

Hoewel begrijpend lezen uit een groot aantal vaardigheden bestaat, komt een aantal daarvan vooral in groep 6 aan bod. Het gaat dan om de volgende vaardigheden:

  • de boodschap van de auteur achterhalen
  • oorzaak en gevolg herkennen
  • signaalwoorden en verwijswoorden herkennen
  • het doel van een tekst kunnen bepalen
  • het type tekst bepalen

Vaak wordt begrijpend lezen ook naast woordenschat gelegd. Kinderen leren nieuwe woorden kennen door strategieën te gebruiken als:

  • verder lezen of teruglezen
  • delen van het woord herkennen en aanvullen
  • ondersteunende afbeeldingen bekijken

 

Thuis begrijpend lezen oefenen

Het kan zinvol zijn om thuis begrijpend lezen te oefenen. Zeker als onbekend is in hoeverre het vak op de basisschool wordt aangeboden. Er zijn goede oefenboeken beschikbaar, maar je kan ook gewoon de krant lezen, een informatief boek overslaan of zoveel mogelijk leeskilometers proberen te maken.

https://www.educaatje.nl/begrijpend-lezen-verbeteren/

Gerelateerde artikelen

Hoofdrekenen zonder geld

Hoe je in jezelf investeert door een opleiding verkoop

Wat is de beste manier om je persoonlijk leiderschap een boost te geven?