Breaking News

Dutchlabs

De 4 en 7 P’s van de marketing mix

De marketinginstrumenten, bestaande uit de 4 of 7 Ps marketing of de marketing mix, zijn een basis van marketing. Wat zijn de marketinginstrumenten en hoe werken ze?

De marketinginstrumenten zijn de set tactische marketing tools die het bedrijf gebruikt om zijn marketingstrategie daadwerkelijk te implementeren. De strategie vertelt ons hoe het bedrijf klantwaarde wil creëren, winstgevende klantenrelaties opbouwen en de waarde terug in ruil nemen. De marketinginstrumenten bestaan ​​uit de tactische marketing tools die gebruikt worden om de reactie die het bedrijf wil op de doelmarkt eigenlijk te produceren. We verwijzen naar de marketinginstrumenten als de 4 Ps marketing, of de 7 Ps marketing.

De 4 Ps Marketing – De Marketing Instrumenten

De marketinginstrumenten bestaan ​​uit de marketingmixelementen, maar waar bestaat de marketingmix uit? Het bestaat uit alles wat het bedrijf kan doen om invloed uit te oefenen op de vraag naar haar aanbod. De vele mogelijkheden kunnen worden samengevat en verzameld in vier groepen variabelen: de 4 Ps. De 4 Ps staan ​​voor Product, Prijs, Plaats (Distributie) en Promotie. Laten we elk van deze elementen nader onderzoeken, voordat u naar hun extensie gaat: de 7 Ps van de complete marketinginstrumenten.

Product – Marketing Instrumenten

Het product is de realisatie van de behoeften en wensen van de klanten. Het is de basis van de waarde die is gemaakt voor de klant. Product betekent de combinatie van goederen en diensten die het bedrijf aanbiedt op de doelmarkt. Een product bestaat uit alle elementen waarvan het bestaat. Zo is een auto meer dan de auto zelf – het is de moeren en bouten, de bougies en duizenden andere onderdelen. Ook komt de auto niet alleen – het komt samen met optionele functies, volledige service-pakket, garantie en andere onderdelen die zoveel van het product als uitlaat zijn. Zo is het product veel meer dan het kernproduct dat u zou denken – het is het complete pakket dat het product omringt.

Prijs – Marketing Instrumenten

De prijs is een onderdeel van de waardeuitwisseling die zich tussen het bedrijf en de klant voordoet. Het is de hoeveelheid geld die klanten moeten betalen om het product te verkrijgen. Echter, de prijs is meer dan alleen de listprijs. Het kan aangepast worden door kortingen, onderhandelingen, toelagen of kredietvoorwaarden. Deze acties passen de prijs aan om concurrerende en economische omstandigheden aan te bieden en brengt de prijs in lijn met de waardering van de klant van de waarde van het product. De waarde van de klant van het product dient bijzondere aandacht te krijgen bij het instellen van de prijs. Als de kloof tussen de opvattingen van de klanten en de prijs die zij moeten betalen voor het product te hoog is, kan de gehele marketingmix nutteloos zijn.

Plaats (Distributie) – Marketing Instrumenten

De plaats moet als verspreiding worden beschouwd. Plaats, of distributie, verwijst naar alle bedrijfsactiviteiten die het product beschikbaar stellen om consumenten te richten. Dat kan gebeuren via retailers, eigen dealers of een ander distributienetwerk. In het geval van een autofabrikant verwijst plaats naar het grote aantal onafhankelijke dealers die de modellen van het bedrijf verkopen. Deze dealers houden een adequate inventaris van auto’s, demonstreren en presenteren ze aan potentiële klanten, zijn verantwoordelijk voor onderhandelingen, sluitingsverkoop, alsmede voor after-sales service.

Promotie – Marketing Instrumenten

Het bedrijf kan zo veel waarde creëren voor de doelgroepen als het wil. Zolang deze waarde niet wordt meegedeeld aan deze doelgroepen, worden ze nooit daadwerkelijk klanten. Promotie verwijst dus naar de activiteiten die de superieure waarde en voordelen van het product communiceren om klanten te richten. Ook deze doelen streven ernaar om klanten te overtuigen om het product te kopen.

Promotie is echter meer dan reclame en verkoop. Bedrijven kunnen jaarlijks miljoenen uitgeven aan reclame om de consument te vertellen over het bedrijf, zijn merken en haar producten. Zij kunnen trainingspersoneel trainen om potentiële kopers van het product te overtuigen, en zij kunnen zich beroepen op speciale promotie tactieken, zoals cash kortingen en lage financieringspercentages. Maar vooral tegenwoordig moet promotie als communicatie worden begrepen. Met name in tijden van sociale media en moderne technologieën is de uitwisseling van informatie tussen consumenten en het bedrijf alsook onder consumenten een cruciaal probleem geworden voor elke organisatie. Communicatie is meer open en online dan ooit tevoren en het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om in het maatschappelijk leven van mensen te stappen. Het bedrijf moet ernaar streven om deel te worden van het leven van mensen, door waarde te delen met hen in plaats van alleen voor hen. In een tweeledige relatie dient de onderneming actief te betrekken in de uitwisseling van waarde tussen zichzelf en de klant in plaats van die waarde alleen voor de consument te presenteren.

Uitbreiding van de Marketingmix – 7 Ps Marketing

Om een ​​volledige visie op de marketinginstrumenten te krijgen, moeten we de 7 Ps of Marketing onderzoeken. Naast de 4 Ps marketing die in de klassieke marketingmix wordt opgenomen, behoren de marketinginstrumenten nog drie variabelen.

Verpakking – Marketing Instrumenten

Het vijfde element in de marketingmix of marketinginstrumenten is de verpakking. Ontwikkel de gewoonte om terug te staan ​​en te kijken naar elk visueel element in de verpakking van uw product of dienst door middel van een kritisch perspectief. Vergeet niet dat mensen binnen de eerste 30 seconden hun eerste indruk van u zien of u een of ander onderdeel van uw bedrijf zien. Kleine verbeteringen in de verpakking of externe uitstraling van uw product of dienst kunnen vaak leiden tot totaal andere reacties van uw klanten.

Met betrekking tot de verpakking van uw bedrijf, uw product of dienst, moet u denken in termen van alles wat de klant vanaf het eerste moment van contact met uw bedrijf ziet, helemaal door het inkoopproces.

Verpakking verwijst naar de manier waarop uw product of dienst van buitenaf voorkomt. Verpakking verwijst ook naar je mensen en hoe ze zich aankleden en bruiden. Het verwijst naar uw kantoren, uw wachtkamers, uw brochures, uw correspondentie en elk visueel element over uw bedrijf. Alles moet in overweging genomen worden om gezonde marketinginstrumenten te creëren die werken.

Positionering – Marketing Instrumenten

De zesde P van de 7 Ps van de marketinginstrumenten is positionering. U zou de gewoonte moeten ontwikkelen om voortdurend te denken over hoe u zich in de harten en de geest van uw klanten bevindt. Hoe denken en praten mensen over jou als je niet aanwezig bent? Hoe denken en praten mensen over je bedrijf? Welke positionering heb je in je markt, in termen van de specifieke woorden die mensen gebruiken wanneer ze je en je aanbod aan anderen beschrijven?

Begin door de positie te bepalen die u wilt hebben. Als u de ideale indruk zou kunnen maken in de harten en de geest van uw klanten, wat zou het zijn? Wat zou u moeten doen in elke klantinteractie om uw klanten erover te denken en te praten op die specifieke manier? Welke veranderingen moet u vandaag op de manier omgaan met klanten om te kunnen worden gezien als de beste keuze voor uw klanten van morgen?

Mensen – Marketing Instrumenten

De laatste P van de 7 Ps van de marketingmix is ​​mensen. Mensen maken de marketinginstrumenten compleet. Ontwikkel de gewoonte om te denken in termen van de mensen binnen en buiten uw bedrijf die verantwoordelijk zijn voor elk element van uw verkoop, marketingstrategie en activiteiten. Om succesvol te zijn in het bedrijfsleven, moet je de gewoonte ontwikkelen om te denken in termen van precies wie elke taak en verantwoordelijkheid uitoefent. In veel gevallen is het niet mogelijk vooruit te gaan tot u de juiste persoon kunt aantrekken en in de juiste positie zetten. Veel van de beste zakelijke plannen die ooit zijn ontwikkeld, zitten vandaag op de planken omdat de [mensen die hen hebben gemaakt] de belangrijkste mensen die deze plannen zouden kunnen uitvoeren niet kunnen vinden.

Wanneer alle elementen van de 7 Ps van de marketingmix goed worden uitgevoerd, bereiken de marketinginstrumenten hun volledige effectiviteit en zullen ze leiden tot een succesvol bedrijf.

https://www.optimizeroi.com/wat-zijn-personas-en-hoe-maak-je-een-persona/