De helpende hand bij het opstellen van een risicomanagementbeleid

In ieder bedrijf heeft men de kans dat er iets mis gaat. Welke risico’s er zijn, is afhankelijk van het soort bedrijf. Het is belangrijk om een systematische aanpak op te stellen hoe uw bedrijf risico’s neemt, beheerst én aanpakt. Onder het risicomanagementbeleid valt bijvoorbeeld een veilig werkklimaat. Penta Advies Groep helpt u bij het succesvol opstellen en implementeren van een risicomanagementbeleid van Penta Advies Groep dat op maat voor uw bedrijf is gemaakt. Hoe is het met het werkklimaat binnen uw bedrijf gesteld? Houd risico’s in de hand en maak gebruik van de expertise van Penta Advies Groep.

Elk bedrijf is verplicht om een bedrijfshulpverleningsplan op te stellen

De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde omstandigheden om in te werken, zo stelt de Arbowet. Door een optimale werkomgeving profiteert zowel de werkgever als de medewerker van de voordelen. Uiteraard kan er altijd een onverwacht incident, zoals een ongeval, brand of ontruiming, op de werkvloer plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om een bedrijfshulpverleningsplan op te stellen. Als bedrijf is het belangrijk om verschillende scenario’s uit te werken en een concreet plan op te stellen, wat begint met het in kaart brengen van mogelijke incidenten. Andere plannen die opgesteld kunnen worden naast een bedrijfshulpverleningsplan, zijn bijvoorbeeld een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan. Penta Advies Groep helpt u om het risicomanagementbeleid zo optimaal mogelijk in te richten door de plannen voor u op te stellen. Interesse? Neem vandaag nog contact op met dit gespecialiseerde adviesbureau.

Wat staat er in een bedrijfshulpverleningsplan?

In een bedrijfshulpverleningsplan moeten de gegevens overzichtelijk gepresenteerd worden, en moet alle informatie helder en volledig zijn. In het eerste hoofdstuk komen de gegevens van uw bedrijf. Denk hierbij aan de bevoegden binnen uw bedrijf, buurtbedrijven en omwonenden, alarmnummers en bijzonderheden, zoals een opslag van gevaarlijke stoffen. Een ander belangrijk onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan is het overzicht van BHV-materialen die aanwezig zijn, zoals EHBO-middelen en blusmaterialen. Wanneer er daadwerkelijk een incident plaatsvindt, moet iedereen binnen het bedrijf weten wie de BHV-ers zijn en welke BHV-er welke taak uitvoert. Wie mag er bijvoorbeeld eerste hulp verlenen en wie mag een beginnende brand blussen? En heeft u al nagedacht over een verzamelplaats? Zoals u ziet zijn er veel zaken waar u als bedrijf rekening mee moet houden om het risicomanagementbeleid zo optimaal mogelijk in te richten. Schakel daarom een bedrijf als Penta Advies Groep in.