Breaking News

Dutchlabs

High Security producten bij de Slotenmakers Gilde in Amsterdam

De huidige Nederlandse (NEN) en Europese (CEN) normeringen schieten voor wat betreft de midden – en zwaardere risico´s tekort. De praktijk wijst dit al jarenlang uit, getuige de vele geslaagde inbraken – overvallen op hoog risico objecten de laatste jaren.
Het feit dat de bestaande normeringen vol met gaten zitten is niets nieuws voor ons, wij maken in het safeopeningswerk dagelijks zelf gebruik van deze “gaten”.

Beveiligingswedloop
Door de praktijk worden we continue gedwongen om de criminelen een stap voor te blijven. Aangezien de branche – fabrikanten veel te traag op deze ontwikkelingen reageren zijn we al jarenlang gedwongen om zelf maatwerk te (laten) ontwikkelen. Vele zaken zijn dermate vertrouwelijk dat we dat niet op deze website kunnen vermelden maar om u een idee te geven hebben we een paar voorbeelden voor u geselecteerd.

HHSD inbraak – en kogelwerende veiligheidsdeuren
Toen wij jaren geleden verzocht werden om, voor verschillende hoogrisico objecten, de bestaande inbraak – en kogelwerende deuren te beoordelen zijn we behoorlijk geschrokken.
We waren geschrokken van het lage niveau van inbraakweerstand van deze (dure) deuren.
Het bleek dat deze, standaard in de markt verkrijgbare, deuren wel een bepaalde mate van kogelweerstand bezaten maar meer ook niet. Inbraaktechnisch bleken deze zwaarste, door toegangscontrolesystemen te bedienen deuren een weerstandstijd te bezitten van een enkele seconde tot maximaal enkele minuten.

De HHSD deuren zijn aan het einde van de vorige eeuw ontwikkeld en geassembleerd door Van den Hoogen Security.

Elektronica
Deze deuren worden elektronisch aangestuurd middels niet te manipuleren High Security dataoverdracht. Met onze elektronica partner Mactwin is het concept in nauwe samenwerking tot stand gekomen. Middels een vrij te kiezen niveau van toegangscontrolesysteem (code, proximity, vingerscan, irisscan of combinaties) wordt het regelwerk bedient. Het bewegen van een handel, om de schoten terug te trekken komt hiermee te vervallen.

Aanvalstechnieken pareren
Alle mogelijke manieren van snelle aanvalstechnieken worden door deze deuren weerstaan. Zelfs aanvallen met diamantboren, twincutters, thermische lansen en explosieve zijn voorzien.
Alle bekende spionagetechnieken om voorkennis en het treffen van criminele voorbereidende maatregelen voor te bereiden zijn middels het uitgekiende ontwerp nagenoeg zinloos en leiden direct tot alarmering.

HHSD deuren in vluchtroutes
De HHSD deurenreeks is aan de binnenzijde uitgevoerd met een uitgekiend ontwerp van een mechanische vluchtvoorziening. Dat deze vluchtvoorziening bij andere “beveiligde” deuren tot een groot lek in de beveiliging leid is (onder criminelen) algemeen bekend.
Van den Hoogen Security een concept ontwikkeld waarbij enerzijds het vluchten te alle tijde gewaarborgd blijft en anderzijds misbruik geblokkeerd blijft.

HHSD deuren niet ISO / CEN / NEN genormeerd
Aangezien in midden en High Security risico’s het ongewenst is dat essentiële beveiligingsinformatie middels allerlei (Europese) instituten zo op straat komt te liggen wordt de technische specificaties van de HHSD deuren niet vrijgegeven. Om deze reden komt deze deurenreeks niet voor in de lijsten. Dit zien wij als een voordeel. Verder is een ISO gecertificeerd product een ramp als je de ietwat betere criminelen wenst tegen te houden. De “heren” bestuderen één zo’n product en hebben hierna alle informatie van alle andere deuren uit die reeks. Zo niet bij Van den Hoogen Security, geen ISO normering, elke deur is anders, een ramp voor de crimineel dus.

HSD deuren
Voor lichtere doeleinden is er ook een HSD range van deuren ontwikkeld.

Simpel brandweerkluisje
In de handel zijn er vele (inbouw) kluisjes te verkrijgen welke te pas en te onpas gebruikt worden als brandweerkluisje. Het varieert van een eenvoudig rond buisje met een dekseltje (met en zonder alarmcontact) uitgevoerd met een z.g. brandweercilinder. Het openen (forceren) van het deurtje wordt weliswaar soms gesignaleerd (indien aangesloten op het inbraakmeldsysteem) maar het leed is dan al geschied. Met de, in dit kluisje bevindende, hoofdsleutel van het object kunnen de criminelen nog gemakkelijk hit and run werk doen. Voordat de “cavalerie” ter plekke is (veelal 15 tot 45 minuten) zijn de criminelen, met buit, allang vertrokken. Resultaat: men weet dus snel dat men te laat is.

Beter brandweerkluisje
Een ietwat beter brandweerkluisje heeft een (rechthoekig) tweedeursconcept en is ontworpen voor panden voorzien van een brandmeld-installatie. De bedoeling van dit brandweerkluisje is, net als bij het eerste voorbeeld, dat er op de brandweerauto geen sleutels van het object aanwezig zijn. Het kluisje heeft een buitendeurtje en een binnendeurtje. Het buitendeurtje wordt automatisch geopend door de brandmeld-installatie nadat er brand – rook wordt gesignaleerd. Het openen van het buitenste deurtje wordt direct gesignaleerd door het inbraak-meldsysteem (mits aangesloten). De brandweer kan nu het binnenste deurtje openen met de regio brandweersleutel. Dit is een sleutel welke op alle (binnenste) deurtjes in die regio passen. Achter het binnenste deurtje bevindt zich de hoofdsleutel van het object. De (simpele) crimineel dient nu het buitenste deurtje te openen en tijdens dat het alarm afgaat het binnenste deurtje openen. De niet zo slimme “handige Harry” zal dit wel laten, hij heeft gewoonweg veel te weinig kennis.

High Security brandweerkluisje
We hebben ondervonden dat het bestaande, in Nederland veel toegepaste en hierboven omschreven, dubbeldeur brandweerkluisje niet geschikt is voor High Security omgevingen. Als er sprake is van een redelijk snel te vergaren buit in combinatie van een lange uitruktijd (15 à 30 minuten) van de “cavalerie” bleek dat er vele trucs bestaan om de hoofdsleutel uit dit kluisje te halen zonder dat het alarm afgaat. Dit geldt zowel voor de standaard uitvoering en voor de meest uitgebreide uitvoering met allerlei signaleringen. De (ietwat slimmere) criminelen hebben door één van deze manieren toe te passen een hoofdsleutel van de inbraakwerende compartimenteringdeuren. Ze kunnen dan meteen doorrennen naar de buit waarna de “cavalerie” nagenoeg altijd te laat zal komen (“lijkschouwing”). Om deze reden hebben we een echt High Security brandweerkluisje ontwikkeld welke wel voldoende uitsteltijd heeft tegen alle bekende aanvals- en spionagetechnieken.

Meer informatie over het beveiligen van uw huis vindt u terug bij de slotenmaker in Amsterdam Slotenmakersgilde.nl

http://www.slotenmakersgilde.nl