Dutch Labs
Image default
Aanbiedingen

Jouw bedrijf innoveren – welke stappen kun jij zetten?

Jouw bedrijf innoveren – welke stappen kun jij zetten?

Groei en successen zijn dingen waar bedrijven naar blijven streven om een gezonde organisatie te blijven. Om een succesvol, winstgevend  en groeiend bedrijf te blijven of worden, is innovatie de key. Juist door te innoveren blijf jij voor op concurrenten en kun je als bedrijf blijven groeien. 

 

Onderzoek de markt

Om te bepalen hoe, wat en waar geïnnoveerd kan worden, is het allereerst essentieel om te onderzoeken hoe de markt er uit ziet. Dit houdt in dat je een duidelijk beeld moet hebben of krijgen van wie de huidige doelgroep is. De behoeftes, voorkeuren en het gedrag van de doelgroep in kaart brengen, geeft inzicht in waar nog mogelijkheden liggen om de doelgroep te verbreden. Ook kan het zijn dat er mogelijkheden zijn om de doelgroep nog effectiever of intensiever te bereiken. Verder is het interessant om te kijken naar wat concurrenten aanbieden – wat er dus nog meer verkrijgbaar is binnen deze markt. Hierdoor kan een nieuwe koers bepaald worden.

 

Trends en ontwikkelingen

Om je heen zijn ontzettend veel bedrijven die innoveren. Op verschillende ontwikkelingen en trends kan worden ingespeeld door na te gaan op wat voor (praktische) manier jouw bedrijf deze trend of ontwikkeling kan toepassen. Uiteindelijk is het belangrijk om waarde te creëren voor jouw klant door een unieke toepassing aan te bieden. Hierdoor ontstaat concurrentievoordeel. Twee prominente trends zijn op dit moment digitalisering en duurzaamheid. Hoe kan jouw bedrijf hierop in spelen? Welke mogelijkheden liggen er om deze trends te gebruiken voor het innovatieproces? De mate waarop ingespeeld wordt op trends hangt ook samen met het imago. In hoeverre is jouw bedrijf vernieuwend op trends zoals duurzaamheid en digitalisering?

 

Technologie inzetten voor innovatie

Zoals eerder aangegeven, is digitalisering een zeer relevante trend. Deze ontwikkeling kan ook als middel zijn om jouw huidige bedrijf te toetsen. Hoe staat het ervoor met de technologische processen binnen en achter de organisatie? Wordt ICT optimaal genoeg ingezet? Wat zou nog (meer) geautomatiseerd kunnen worden? Hoewel het inzetten van meer en geoptimaliseerde ICT-systemen op de korte termijn grote kostenposten zijn, zal het op de lange termijn veel waarde toevoegen aan de organisatie. Ook efficiëntie en optimalisatie van processen zijn onderdeel van die waarde. Zo zijn er talloze mogelijkheden om betere online werkplekken, een IT-helpdesk en cloudoplossingen in te zetten. Zo biedt Think4 genoeg mogelijkheden om deze systemen goed te integreren in het bedrijf.

 

https://www.think4.nl/