Dutch Labs
Image default
Bedrijven

Medewerkersonderzoek binnen het bedrijf

Ben je aan het nadenken om een medewerkersonderzoek uit te voeren in jouw bedrijf? Dat is een goed idee! Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek of kortweg MTO is een goede manier om de mening van je eigen medewerkers te benutten om de organisatie meer succesvol te maken. Want de medewerkers kunnen het verschil maken in het succes van het bedrijf, de vitaliteit medewerkers, productiviteit en het werkplezier zorgen dat een organisatie staat of valt. 

Een medewerkersonderzoek opnemen in het bedrijf zal inricht geven op verschillende vlakken: er wordt gepeild naar de algemene attitude van de werknemer, naar het plezier dat ze hebben in het werk en allerlei andere aspecten zoals de productiviteit, het verloop, hun mening over collega’s en leidinggevenden. Ook peilt het naar persoonlijke factoren zoals de werkdruk en de stress die ze ervaren, de veiligheid en het ziekteverzuim. De meningen en attitude die de werknemer over deze zaken heeft, zijn gevormd door ervaringen die hij had op de werkvloer. Dat kan gaan om successen maar ook om teleurstellingen. Medewerkers met een positieve attitude zullen zich over het algemeen meer inzetten voor de onderneming, zullen zich meer betrokken voelen bij hun baan en zullen daardoor betere prestaties neerzetten.

Een MTO wordt uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst. Die worden verstuurd naar alle werknemers en ze kunnen het online invullen. De resultaten van het onderzoek komen bij het management terecht. Met de resultaten kan het management meer inzicht krijgen in wat hun medewerkers belangrijk vinden, wat hen blij en gemotiveerd maakt en waar ze stress van krijgen. Om een MTO te doen slagen is het wel essentieel dat de respons groot is. Als slechts 30% van de werknemers het MTO invult, krijg je een vertekend beeld van wat werknemers denken. De kans is dan ook groter dat net de medewerkers die veel ontevredenheden hebben het invullen.

https://carrierepoort.nl