Dutch Labs
Image default
Dienstverlening

micro instrumenten

Waarom micro instrumenten belangrijk zijn

Misschien heeft u er helemaal nog nooit van gehoord: micro instrumenten. U kunt zich echter vast wel een voorstelling maken van wat het inhoud. Het zijn uiteraard hele kleine instrumentjes. En dan niet het soort waarmee je muziek maakt, maar de apparatuur voor chirurgen bij het opereren. Het spreekt voor zich dat zij daarbij heel nauwgezet te werk moeten gaan. Om de ingreep zonder problemen te laten verlopen, is het dan ook van levensbelang dat de micro instrumenten die worden gebruikt van uitmuntende kwaliteit zijn. Want wanneer er in uw lichaam gesneden moet worden, mag dit natuurlijk alleen gebeuren met het best mogelijke materiaal. Operaties zijn uiteindelijk nooit zonder risico, zelfs wanneer u door de meeste bekwame chirurg onder handen wordt genomen is er een kans dat er complicaties optreden. Het beste dat gedaan kan worden is de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Dat kan door in alle opzichten te kiezen voor veiligheid. Hierin spelen micro instrumenten een belangrijke rol. Dit is het gereedschap waarmee gewerkt wordt. Wanneer dit op z’n allerbest is, wordt het risico op een complicatie zo laag mogelijk. Niets is echter voor de volle honderd procent veilig te noemen, zelfs micro instrumenten hebben een afwijking. Het is voor producenten zaak om ervoor te zorgen dat deze afwijking zo gering mogelijk is. We spreken in dit geval over afwijkingen die zo klein zijn, dat er wordt gerekend in micron. Het streven naar perfectie dient meer dan alleen de prestige van de fabrikanten. Op de operatietafel kan het een verschil tussen leven en dood betekenen. De nauwkeurigheid van micro instrumenten is een factor in de kans van slagen bij operaties. Andere belangrijke eigenschappen zijn de veiligheid van de apparatuur en ook het gebruiksgemak. Dat klinkt banaal, maar hoe beter een chirurg om kan gaan met zijn instrument, des te zorgvuldiger kan hij te werk gaan. Het is dus geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat alles zodanig is afgestemd dat hij of zij op een prettige manier kan werken. Uiteindelijk draagt alles bij aan een succesvolle operatie. Een mooier en nobeler doel is moeilijk te verzinnen.

Voorbeelden van micro instrumenten

Er zijn verschillende micro instrumenten die gebruikt worden. Te denken valt aan:

De pincetten worden gebruikt om weefsel vast te houden. Ook wanneer er een verband moet worden aangebracht, kan dit instrument van pas komen. Ze zijn meestal mat, wanneer het metaal te veel glimt, kan er een hinderlijke reflectie optreden die de chirurg afleidt tijdens het opereren. Injectoren zijn micro instrumenten die gebruikt worden bij oogoperaties. Wanneer er, bijvoorbeeld bij mensen die last hebben van grijze staar, een kunstmatige lens moet worden ingebracht. Dit is een goed voorbeeld van een nauwkeurige ingreep, die met veel precisie dient te worden uitgevoerd. Omdat alles erg nauw let (het menselijk oog is immers niet zo heel erg groot) is het onvoorstelbaar belangrijk dat de injector zo exact mogelijk is afgesteld voor het inbrengen van de prothese. Micro instrumenten waar u zich vast meer bij voor kunt stellen, zijn de operatieschaartjes. Soms hebben deze op het eerste gezicht een typische vorm, met een kenmerkende kromming. Dit is uiteraard zo gemaakt opdat chirurgen het instrument goed vast kunnen houden bij het maken van incisies. Deze scharen worden gebruikt om weefsel door te knippen. Bij fijne weefselstructuren is het noodzakelijk dat deze een kleine bek heeft met een vlijmscherp snijvlak. Er komt, kort gezegd, nogal wat bij kijken.

Een goede producent

Het belang van een hoogstaande kwaliteit bij deze producten mag inmiddels wel duidelijk zijn. Daarom zijn er allerlei certificaten voor micro instrumenten die moeten waarborgen dat aan de hoogste eisen wordt voldaan. Met de belangen die er spelen moet alles gewoon goed in orde zijn. Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op dit terrein is Jansen Precisie Techniek. Hoewel zij pas sinds 2010 deze naam voeren, kan men een aardige staat van dienst overleggen. De voorloper van JPT, Slijpservice Lochem B.V., was opgericht in 1975. In 1981 volgende de specialisatie in het nauwkeurige werken. Dit ging gepaard met de aanschaf van de eerste draadvonk machine, die indertijd de grootste binnen onze landsgrenzen was. Draadvonk technologie wordt gebruik om zeer kleine en precieze onderdelen te bouwen, zoals gebruikt worden in micro instrumenten. Het bijzondere aan JPT is dat zij een echte passie hebben voor de nauwkeurigheid die gepaard gaat met hun werkzaamheden. Altijd blijven zij streven naar een minimale afwijking. Een goede eigenschap voor een fabrikant van micro instrumenten, want we hebben eerder al betoogd hoe belangrijk precisie is op dit gebied. Bij Jansen zit dit wel goed, want zij kunnen allerlei belangrijke certificaten overleggen. Daarnaast zijn zij altijd op zoek naar verbetering, en laten zij hun producten steeds weer testen in de hoop een nog beter resultaat te kunnen leveren. Met recht een producent van micro instrumenten waar menig chirurg gerust bij aan kan kloppen. En zoals men zelf al zegt, er wordt altijd gekeken naar de praktische kant van het verhaal. Zo staat vanzelfsprekend de veiligheid hoog in het vaandel, alle micro instrumenten moeten aan de hoge eisen voldoen die het risico op complicaties kunnen verkleinen. Maar ook aan manier waarop chirurgen te werk gaan wordt gedacht. Onderaan de streep zien we vervolgens een instrument dat goed kan worden gebruikt en voldoet aan een strenge standaard, door JPT zelf opgelegd.

http://www.jansen-pt.com/Micro-instrumenten.aspx?NL-20-147-0