Breaking News

Dutchlabs

Particuliere ouderenzorg op maat in luxe appartementen

Particuliere ouderenzorg wordt in Nederland vaak in verzorgingstehuizen gedaan. Bij Compartijn woont u niet in zo’n groot tehuis, maar in luxe appartementen met 20 tot 40 van deze in één particulier ‘verpleeghuis’. Compartijn heeft woonzorgcentra in heel Nederland. Deze centra zijn kleinschalig van opzet. Ze doen niet denken aan een groot complex voor particuliere ouderenzorg, maar aan een echt thuis. Dat is ook hun doel: ‘Thuis als thuis niet meer gaat’. Daarom bieden zij een luxe omgeving, goede zorg en familiegerichtheid. Ze hechten veel waarde aan privacy, de eigen levensvisie en de eigen identiteit van bewoners.

Zeer flexibel particulier verpleeghuis

Dit particulier verpleeghuis is zeer flexibel en biedt een combinatie van wonen en zorg. Bezoekers zijn altijd welkom. Zo kunt u eenvoudig met uw vrienden of familieleden afspreken. Willen de kinderen blijven slapen? Dat kan ook gewoon. Ieder appartement heeft een eigen gastenkamer. U blijft daardoor gewoon uw vrijheid behouden. Wilt u deelnemen aan gezellige activiteiten? Wilt u op uw kamer eten of liever een maaltijd met medebewoners nuttigen? Hoe u uw dag ook indeelt, u bepaalt het. De zorg die u krijgt, is natuurlijk 24 uur per dag. Als u voor Compartijn kiest, stellen ze samen met u en uw familieleden een individueel zorgleefplan op. Daarin worden uw persoonlijke levensstijl, dierbaren en zorgbehoeften vastgelegd. Dat stelt de verzorgers in staat om uw huidige levensstijl te behouden.

Kosten voor particuliere ouderenzorg zijn inclusief

Bij Compartijn betaalt u een vast bedrag per maand voor de huur, eten en drinken (ook voor uw gasten), activiteiten en natuurlijk de zorg in het particulier verpleeghuis. Er komen geen extra kosten bij voor particuliere ouderenzorg. Alleen uw zorgverzekering dient nog betaald te worden. Het kan zijn dat u een vergoeding krijgt vanuit het WIz, in de vorm van een persoonsgebonden budget. U kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Compartijn helpt ook bij de aanvraag als dit nodig is.