Dutch Labs
Image default
Industrie

PRDS valve regelkleppen hebben brede toepassingen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden verbonden aan PRDS valve en Globe valve regelkleppen die Von Rohr ARCA aanbiedt. Beide uitvoeringen zijn hoogwaardige regelventielen. Deze regelkleppen worden veel toegepast in bijvoorbeeld energiecentrales, raffinaderijen en de staal productie. Hier worden deze regelkleppen vaak ingezet voor de afvoer van water, stoom, olie, gas en condensaat. Een regelklep is een essentieel onderdeel in vele productieprocessen. Vanwege de essentie van dit product is het belangrijk dat u een specialist als Von Rohr ARCA inschakelt. Alleen op deze manier kunt u uw productieprocessen op een goede manier vervolgen. Deze expert helpt u graag bij het maken van een keuze. 

Globe en PRDS valve regelkleppen worden veel gebruikt in de staalproductie

Regelkleppen van Von Rohr ARCA BV worden gebruikt binnen verschillende sectoren. Een belangrijke sector waar deze kleppen voor gebruikt worden is de staalindustrie. Deze worden wereldwijd gebruikt door vele staalproducenten en producenten van halffabrikaten. Met deze regelkleppen worden temperatuur, druk en volume geregeld. U vindt deze regelkleppen van het type ECOTROL in bandkoelstraten, koudwalssystemen en de staalveredeling. De Globe en PRDS valve regelkleppen zijn onmisbaar in vele productieprocessen voor het produceren van verschillende groene energiebronnen. Daarom worden deze regelkleppen steeds meer onmisbaar, door de groeiende vraag naar groene energie en de toenemende aandacht voor het milieu en de besparing ervan. Ieder moderne fabrikant kan niet zonder de regelkleppen van Von Rohr ARCA.

Op een duurzame manier energie opwekken met de Globe en PRDS valve regelkleppen

Zelfs vandaag de dag nog wordt er veel olie gebruikt als belangrijke energiebron. Gelukkig worden er zich ook steeds meer mensen bewust van de schaarsheid van deze grondstof. Ook is olie niet echt milieuvriendelijk. Ook heeft de olieproductie te maken met speculatie en is deze aan economische malaise onderhevig. Gelukkig bent u niet geheel afhankelijk van de olieproductie. Met de Globe en PRDS valve regelkleppen kan er kolenvergassing plaatsvinden, waarbij steenkool of bruinkool wordt vergast tot synthesegas. Dit kan worden omgezet in synthetisch brandstof. Ook kan synthesegas direct worden verstookt. Deze specialist helpt u graag aan het juiste type regelklep voor ieder productieproces. Zo heeft u altijd milieuvriendelijke, zelf opgewekte energie.