Dutch Labs
Image default
Banen en opleidingen

Trainingen anno 2016

Er heeft zich de laatste decennia grote veranderingen voorgedaan in de onderwijswereld. Maar ook bij de niet reguliere opleiders zijn deze ontwikkelingen te zien. Waar je eerst een avondopleiding kon volgen in een klaslokaal van de plaatselijke school, zijn er nu goed geoutilleerde ruimtes voor specifieke opleidingen, als een trainingsruimte voor het geven van excel, in de plaats gekomen. Van computerzalen voor IT-trainingen tot bijvoorbeeld complete geluidsstudio’s voor opleidingen in de muziek. Maar ook in de manier waaróp je je kennis verhoogt of uitbreidt heeft een verschuiving plaatsgevonden. Voor theorielessen of zelfstudie heeft e-learning een enorme opmars gemaakt.

Specialisatie

In bepaalde branches gaan de ontwikkelingen zo snel, dat men is genoodzaakt zich te specialiseren. Neem bijvoorbeeld de IT-branche. Deze beslaat zoveel vlakken dat het onmogelijk is alle ontwikkelingen bij te houden. Expertise opbouwen op een bepaald onderdeel is dan het credo. En dan nog zullen nieuwe versies met compleet nieuwe interfaces een training niet overbodig maken. In sommige branches ziet men bijscholing dan ook als een continu proces. Vaak zie je bij grote organisaties dat zij een vaste opleidingspartner hebben. Dat is een goede zaak, want een opleider leert op deze manier het bedrijf kennen en weet op een gegeven moment waar de behoeften van zijn opdrachtgever liggen.

Customized trainen

De nieuwste vorm van trainen is customized trainen. In dit geval maak je geen keuze uit het bestaande trainingsaanbod, maar laat je de lesstof aanpassen aan datgene wát je wilt leren. Dit is de meest efficiënte manier van opleiden. Uiteraard bestaat een customized training uit maatwerk. Hierbij wordt automatisch aangenomen dat dit bijzonder kostbaar is. Toch hoeft dit niet het geval te zijn. Wanneer er sprake is van een redelijke grote groep is customized trainen niet veel duurder dan een cursus met open inschrijving. Bovendien kunnen dit soort trainingen incompany plaatsvinden, wat de werkgever kosten als reisgeld e.d. bespaart.

https://www.tailorit.nl