Dutch Labs
Image default
Bedrijven

Wat is Scrum en Agile?

Een korte handleiding voor Agile en Scrum

De agile aanpak introduceerde vele voordelen die niet mogelijk waren in de traditionele waterval-ontwikkelingsbenadering zoals het leveren van hoogwaardige functies binnen korte leveringscycli. Agile helpt om de niveaus van klanttevredenheid en klantbehoud te verbeteren. Het testen is geïntegreerd met de ontwikkeling van agile die helpt bij het leveren van software van hoge kwaliteit. De vele voordelen van agile maakten het steeds populairder en leidden tot een brede acceptatie. Hoewel een groot aantal softwareleveranciers agile gebruiken, is er nog steeds verwarring rond het verschil tussen agile en scrum.

Wat is Agile?

Agile software development methodiek is meer aan te passen aan veranderingen omdat er geen diepgaande planning aan het begin van een project is, maar er zijn veranderende eisen gedurende het hele project. Een constante feedback van de eindgebruikers wordt aangemoedigd. In agile is er een incrementele en iteratieve ontwikkelingsbenadering. Het werk krijgt prioriteit op basis van bedrijfs- of klantwaarde. Er zijn multifunctionele teams die werken aan de iteraties van het product in de loop van de tijd. Elke iteratie is gericht op het produceren van een werkend product.

Agile verwijst naar een proces dat is afgestemd op de concepten in het Agile Manifesto.
De 12 principes van het Agile Manifest: ac

    Klanttevredenheid heeft de hoogste prioriteit die wordt bereikt door het continu leveren van waardevolle software.
    Aanpassing aan veranderende eisen, zelfs in latere ontwikkelingsfasen.
    Lever werkende software regelmatig in een kortere tijdschaal.
    Het bedrijfsteam en de ontwikkelaars moeten tijdens het project dagelijks samenwerken.
    Hogere autonomie wordt gegeven aan de teamleden met meer steun en vertrouwen.
    Face-to-face interactie is van cruciaal belang voor het overbrengen van informatie binnen een ontwikkelteam.
    De voortgang van het project wordt gemeten met werkende software.
    Bevorder duurzame ontwikkeling door voor onbepaalde tijd een constant tempo aan te houden.
    Technische excellentie en goed ontwerp moeten de belangrijkste focus zijn.
    Eenvoud is essentieel voor vooruitgang.
    Zelforganiserende teams zijn vereist voor de beste architecturen en ontwerpen.
    De teams moeten nadenken over hoe ze regelmatig effectiever kunnen worden en de veranderingen kunnen doorvoeren om de effectiviteit te vergroten.

Wat zijn de benaderingen om agile te implementeren?

Agile is een raamwerk en er zijn verschillende benaderingen om agile te implementeren.
worsteling om de bal

Het is een van de populairste manieren om Agile te implementeren. In deze iteratieve benadering zijn er sprints die een tot twee weken duren en het team toestaan ​​om op regelmatige basis software te leveren. Scrum maakt gebruik van een softwaremodel dat een aantal rollen, verantwoordelijkheden en vergaderingen volgt.
Kanban

In deze benadering wordt een visueel kader gebruikt om agile te implementeren. Deze aanpak bevordert kleine maar continue veranderingen in het huidige systeem. De principes van Kanban omvatten het visualiseren van de workflow, het beperken van onderhanden werk, het beheren en verbeteren van de workflow en continue verbetering.
Extreme programmering (XP)


Extreme Programming richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en het reageren op veranderende klantbehoeften. De principes omvatten feedback, eenvoud en het omarmen van verandering.
Feature Driven Development (FDD)

FDD omvat 5 basisactiviteiten: ontwikkel het algemene model, bouw een lijst met functies, plan voor functie, ontwerp op functie en bouw op functie. FDD combineert de best practices van de industrie in één benadering.
Adaptive System Development (ASS)

ASD-aanpak richt zich op het idee dat het project altijd in een staat van voortdurende aanpassing moet zijn. Er is een cyclus van 3 zich herhalende reeksen: speculeren, samenwerken en leren in ASS.