Dutch Labs
Image default
Rechten

Een specialisme in strafrecht

Voor het beroep advocaat geldt dat er verschillende specialismes zijn. Na een opleiding tot advocaat geldt dat er bijvoorbeeld een specialisme is in arbeidsrecht of in strafrecht. Voor de laatste optie geldt dat jij individuele burgers zal beschermen van het feit dat zij misschien een strafbaar feit hebben gepleegd. Of zij het strafbare feit nou wel of niet hebben gedaan maakt voor de verdediging niet veel uit. Nederland is een rechtstaat en daarom is belangrijk dat iedereen goed verdedigd wordt. Het een recht dat iedere individuele burger in Nederland heeft. Als dit recht niet zou bestaan dan zou de staat in Nederland oppermachtig zijn en ten nadele van burgers.

Een advocaat voor de rechtstaat
Indien jij een strafrecht advocaat bent dan verdedig je in principe de belangen van de rechtstaat. Als burgers snel en makkelijk veroordeeld zouden worden door de staat dan is er in Nederland onvoldoende bescherming en is het risico groot dat burgers benadeeld worden. Aangezien in Nederland iedereen gelijk is voor de wet en iedereen het recht heeft op een advocaat zal iedere burger goed beschermd worden. De advocaat neemt het dan namelijk op voor de burger die ergens van beschuldigd wordt.

Communicatie
Misschien dat jij iemand bent die momenteel een strafrecht advocaat zoekt. In zo’n geval is het belangrijk dat de advocaat goed kan communiceren met de rechter en met jou. Is hij of zij in staat om jouw belangen te verdedigen op een manier die integer is? Kan een advocaat goed verwoorden waarom jij onschuldig bent of eventueel recht hebt op minder straf? Dat is natuurlijk van vitaal belang. Verder moet een advocaat tevens in staat zijn om duidelijk te communiceren met jou. Een advocaat moet niet in vaktaal spreken met jou maar op een begrijpelijke wijze uitleggen wat er gebeurd en waarom.

Gedragsregels
Verder zullen mensen die een advocaat zoeken natuurlijk iemand willen die op een integere wijze omgaat met bepaalde informatie. Indien er informatie gedeeld of besproken wordt die gevoelig ligt is de advocaat verplicht om zich te houden aan bepaalde gedragsregels. Dit hoort immers bij het beroep als advocaat. Er zijn bepaalde verplichtingen waar een advocaat zich aan moet houden en een onderdeel hiervan is dat hij of zij op een veilige manier omgaat met jouw informatie. Verder moet de advocaat jouw belangen vertegenwoordigen of hij of zij het nou wel of niet eens is met jouw standpunten.

Beschikbaar als advocaat
Een belangrijke voorwaarde bij het uitkiezen van een advocaat is dat deze beschikbaar is voor jou. Denk hierbij aan beschikbaarheid door altijd bereikbaar te zijn voor de klanten en hier tijd voor te maken. Als jij advocaat wilt worden is het belangrijk om rekening te houden met

het feit dat jouw beroep soms meer kan vragen dan beschikbaar zijn van 9 tot 5. Soms kan je gedurende de avond of nachten ook gebeld worden door jouw cliënt die bepaalde vragen heeft. Een belangrijk onderdeel van jouw cliënt vertegenwoordigen is dat jij als advocaat beschikbaar bent voor de cliënt die jij verdedigt.

Ben je op zoek naar een strafrecht advocaat? Kijk dan eens op Omnius.nl.