Dutch Labs
Image default
Zakelijke dienstverlening

Verklaring Omtrent het Gedrag

De verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een belangrijk onderdeel van het wervingsproces. Een uitstekende HR-professional zal dit document voor u maken of voor u hebben voorbereid. Het hoeft niet het meest complexe document te zijn dat ooit is geschreven; het moet echter wel specifieke informatie bevatten over het karakter, de integriteit, de geschiktheid voor de baan en andere dergelijke relevante items van de potentiële kandidaat.

De beste kandidaten worden vertegenwoordigd door hun gedragsverklaringen – hun daden. Uw HR-afdeling moet deze dingen weten, wil het effectief ongeschikte kandidaten uit uw pool van kandidaten wieden.

VOG Aanvragen

De Verklaring Omtrent het Gedrag, ofwel VOG aanvragen bestaat uit drie verschillende secties: een samenvatting, een definitie van termen en een gedragsverklaring. Er kan echter aanvullende informatie zijn over de werkomgeving, training en andere relevante secties, zoals hieronder vermeld. De samenvatting is doorgaans erg beknopt; één pagina van een samenvatting bevat de informatie die nodig is om een ​​redelijk persoon te laten concluderen dat een persoon geschikt is voor werk.

In de samenvatting wordt in de volgende sectie een definitie gegeven van termen die vereist kunnen zijn door de interne beoordelingsprocedures van het agentschap. Het derde deel bevat informatie over de verschillende soorten gedrag die als acceptabel worden beschouwd, evenals de procedures die zullen worden gebruikt om dergelijk gedrag te evalueren.

Daarnaast bevat het vierde deel informatie over de interministeriële en intergouvernementele aangelegenheden van een agentschap, die betrekking hebben op gebieden waarover overeenstemming is bereikt tussen de HR-functie en andere afdelingen, evenals informatie over de beleidsverklaring met drie raden die zal worden behandeld. gebruikt als basis voor aanwervingsbeslissingen.

Vraag je VOG verklaring aan in 3 stappen

  • Stap 1: Ga naar de website https://www.hetvogbureau.nl en vul het VOG aanvraagformulier zorgvuldig in.
  • Stap 2: Betaal de resterende kosten aan Dienst Justis; Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Stap 3: Ontvang uw Verklaring Omtrent het Gedrag thuis per post.

Ten slotte wordt een gedragsverklaring gebruikt als onderdeel van het interne beoordelingsbeleid van een bureau. Een goed beleid geeft aan welke soorten gedrag van alle medewerkers wordt verwacht. Het beleid zal echter ook aangeven welke soorten gedrag (en hoe vaak deze worden verwacht) niet geschikt zijn voor een werknemer.

Daarom is het belangrijk om dit soort gedrag op een gepaste manier aan te pakken, rekening houdend met eventuele beleidsverklaringen van drie raden die mogelijk al bestaan binnen uw organisatie. Bij het opstellen van een gedragsverklaring is het belangrijk om te onthouden dat uw gedragsverklaring consistent moet zijn met de grotere doelstellingen van uw organisatie.

Daarom moet uw gedragsverklaring betrekking hebben op specifieke klachten of verwachtingen, evenals op bredere kwesties zoals de zakelijke praktijken waaraan uw werknemers zich houden.