Dutch Labs
Image default
Gezondheid

Alles over het meten van uw zuurstofsaturatie gehalte

Zuurstofsaturatie niveau: Wat normaal is en wat je moet weten

Zuurstof is een van de essentiële bouwstenen van het leven. Zonder zuurstof kan het menselijk lichaam niet functioneren. De zuurstofsaturatie is een manier om te meten hoeveel zuurstof er in de bloedbaan zit. Hoewel de meeste gezonde mensen hun zuurstofsaturatie niet in de gaten hoeven te houden, kunnen mensen met bepaalde gezondheidsproblemen of atleten die topprestaties willen leveren, er baat bij hebben om hun zuurstofgehalte in de gaten te houden.

Wat is zuurstofsaturatie?

Een zuurstofsaturatie is de maat voor de hoeveelheid zuurstof in je bloedbaan. Alle organen in het menselijk lichaam hebben zuurstof nodig om te kunnen functioneren. Zuurstofsaturatie verwijst naar het percentage hemoglobine dat gebonden is aan zuurstof wanneer het zich in de slagader bevindt. Hemoglobine is het eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof, kooldioxide en koolmonoxide bindt.

Aangezien arterieel bloed op weg is naar de haarvaten vanuit de linker hartkamer, wordt een hoge hoeveelheid zuurstof verwacht op hemoglobine, meestal meer dan 95% verzadiging. Deze zuurstof is nodig voor stofwisselingsprocessen, namelijk de productie van ATP, die de energie levert die nodig is voor het vitaal functioneren van organen. Vermindering van de zuurstofcapaciteit leidt vaak tot een veranderde of verminderde functie, wat kan leiden tot acute of chronische aandoeningen.

Wat is een normale zuurstofsaturatie?

Een zuurstofsaturatie van meer dan 95% wordt als normaal beschouwd. Waarden tussen 90-95% vertegenwoordigen een licht verminderde capaciteit om zuurstof te transporteren, en kunnen al dan niet wijzen op een betekenisvolle afwijking van normaal.

Een zuurstofsaturatie van minder dan 90% (hypoxemie) wordt echter als laag beschouwd en wijst meestal op een afwijking in de zuurstofverwerking. Zuurstofsaturatieniveaus worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid zuurstof in de lucht om u heen, bepaalde aandoeningen van de luchtwegen en tekorten aan voedingsstoffen.

Hoe wordt de zuurstofsaturatie gemeten?

De zuurstofsaturatie wordt gemeten met een pulse-oxymeter, meestal saturatiemeter genoemd. De meetwaarden van dit type test worden gemeten als SpO2. Misschien herkent u de naam niet, maar u bent waarschijnlijk wel bekend met deze apparaten. Een pulsoximeter is het instrument dat artsen en verpleegkundigen op uw vinger plaatsen, meestal wanneer zij ook uw bloeddruk controleren.

Deze apparaten maken gebruik van fotoplethysmografie (PPG). PPG maakt gebruik van blootstelling aan rood en infrarood licht door de huid, die veel van het licht absorbeert. Elke vorm van hemoglobine (ongebonden of gebonden aan zuurstof, kooldioxide, koolmonoxide) absorbeert de golflengten van het licht anders.

Zuurstofhoudend hemoglobine absorbeert meer infrarood licht, terwijl zuurstofarme hemoglobine meer rood licht absorbeert. Dit helpt ons de hoeveelheid zuurstofhoudend hemoglobine te bepalen ten opzichte van de totale hoeveelheid hemoglobine, die wordt uitgedrukt in een percentage.

U kunt de pulsoximeter aan vingertoppen, oorlellen of tenen bevestigen om een meting te krijgen. De test heeft een foutmarge van 2%, wat betekent dat hij minder nauwkeurig is dan de arteriële bloedgassen (ABG)-test, een bloedtest die de zuurgraad, of pH, en het zuurstof- en kooldioxideniveau van een slagader meet. Donkere nagellakkleuren en de temperatuur kunnen de pulse-ox metingen beïnvloeden. Hoewel het niet zo nauwkeurig is als de ABG-test, is het een niet-invasieve manier om een snelle SpO2-aflezing te krijgen.

De apparaatjes zijn betaalbaar en kunnen worden aangeschaft voor thuisgebruik als je regelmatig je bloedzuurstofsaturatie wilt controleren. De Biostrap Recover Set is een apparaatje dat om de pols gedragen wordt en dat gebruik maakt van PPG om verschillende biometrische gegevens te meten, waaronder SpO2, met klinische betrouwbaarheid waardoor het gemakkelijk is om uw zuurstofsaturatie niveaus te volgen terwijl u slaapt.

meter