Dutch Labs
Image default
Dienstverlening

Wat zijn de 4 stappen die tot een succesvolle CRM-implementatie zorgen

Voordat u begint aan een CRM-project moet de implementatie van de software afgestemd worden op de dagelijkse werkzaamheden binnen uw bedrijf. Het moet namelijk zo zijn dat uw werknemers hun focus kunnen blijven houden op hun dagelijkse activiteiten. Daarbij mag het project op zichzelf hen niet afleiden. Zorg er daarom voor dat u met de juiste voorbereiding start met het opzetten van zo’n project. Hiervoor is het belangrijk om rekening te houden met de 4 onderdelen die hieronder beschreven staan.

 

CRM-projectmanagement

Als u aan een project begint is het belangrijk om een duidelijke planning te hebben waarin bepaalde doelen behaald worden. Hierin moet dus een overzicht samengesteld worden over het budget en de verdeling van de tijd. Om een realistische planning op te stellen is het nodig om kennis van zaken in huis te hebben. Het is namelijk niet gemakkelijk om, zonder ooit met een CRM-systeem gewerkt te hebben, een passende planning samen te stellen. Vandaar dat het aantrekken van een (tijdelijke) CRM-expert helpt om tot het opstellen van een passende planning te komen. Deze expert kunt u namelijk ook inzetten als projectmanager. Met zijn kennis en kunde is er meer controle over de veel voorkomende valkuilen. Ook is er dan kennis in huis over de verschillende succesfactoren die bijdragen aan een CRM-project. Bij het leiden van een succesvol project, gaat het over het begrijpen van de dagelijkse processen van gebruikers. Daarnaast is de communicatie met deze gebruikers van essentieel belang. Door rekening te houden met deze factoren zorgt u voor een duidelijke gebruikersadoptie binnen uw bedrijf, vanaf het begin van het project.

 

CRM-processen

Naast projectmanagement is het ook nodig om aandacht te besteden aan de processen die ondersteund worden door CRM-software. Door middel van duidelijke procesbeschrijvingen kan er onderscheid gemaakt worden tussen wel en niet automatiseerbare taken binnen uw organisatie. Aan de hand hiervan is het duidelijk welke taken door de software uit handen genomen kan worden. Door het duidelijk vaststellen van deze processen, weet u ook wat u moet verwachten van de software die u gaat gebruiken tijdens uw CRM-project. Op deze manier is het voor werknemers ook gemakkelijker om allemaal op dezelfde manier te werken met de software.

 

CRM infrastructuur

Een ander belangrijk onderdeel bij de CRM-implementatie is de infrastructuur binnen de organisatie die voor een samenhang tussen het totaal aan softwareproducten binnen uw CRM-domein moet zorgen. Hierbij gaat het om de relaties tussen de CRM-processen, de functionaliteiten van de software, de applicaties die onderdeel uitmaken van 360 klantbeeld en de technische infrastructuur die dit mogelijk maakt. Een goed aangesloten infrastructuur draagt bij een succesvolle CRM-investering op korte en lange termijn. Het belang hiervan is zo groot omdat het CRM-speelveld veel verschillende vakgebieden binnen uw organisatie raakt. Denk hierbij aan websites, webshops, sociale kanalen en backoffice systemen. Met een duidelijke samenstelling van deze infrastructuur brengt u een samenhang, flexibiliteit, integratie, standaardisatie, risicobeheersing en kostenbeheersing in kaart.

 

 Gebruikersadoptie

Vanaf dag 1 van uw CRM-project is het belangrijk dat gebruikers de software ook echt kunnen gebruiken. Ze moeten namelijk weten wat voor hen de mogelijkheden zijn met deze software. Het is namelijk wel de bedoeling dat de vastgestelde doelen behaald worden in de tijd dat het project loopt. Training en support zijn hierin belangrijke factoren om gebruikers wegwijs te maken. Gebruikers bij succesvolle projecten omarmen de gemaakte strategische keuzes en de onderliggende processen die daarbij betrokken zijn. Een waardevolle realisatie zou dan ook het geval zijn als gebruikers begrijpen waar u met uw bedrijf heen wilt in combinatie met CRM-software.

https://crmexcellence.nl/crm-implementatie/