Dutch Labs
Image default
Financieel

Hoe een bewindvoerder u helpt met uw financiën

Als u het lastig vindt om uw financiën op orde te houden, of u heeft schulden die niet meer te overzien zijn, dan is het inschakelen van een bewindvoerder de eerste stap naar financiële stabiliteit.

Voor een bewindvoerder kan worden ingeschakeld, is het nodig een aanvraag voor beschermingsbewind op te stellen. Hier kunt u bij ondersteund worden door een bewindvoerder. Deze aanvraag wordt vervolgens gestuurd naar de rechtbank. Omdat het van belang is te weten, of de noodzaak van bewindvoering aanwezig is, zal de kantonrechter met u in gesprek willen gaan.

Geeft de rechtbank aan de hand van dat gesprek goedkeuring, dan kan met de bewindvoering worden gestart.

Financiën uit handen laten nemen

Om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen, zal de bewindvoerder uw financiële huishouden grondig met u doornemen. Als u schulden heeft, is het zaak dat er een plan wordt opgesteld. Zo wordt inzichtelijk, welke inkomsten en uitgaven er zijn. Ook kan zo in kaart worden gebracht, welke schuldeisers recht hebben op geld en hoe dat betaald gaat worden.
Dit heeft tot gevolg, dat voor uzelf een leefgeldrekening zal worden geopend. Hierop wordt door de bewindvoerder geld gestort, dat u kunt gebruiken om van te leven.

Daarnaast zal er ook een beheerrekening geopend worden. Hierop wordt al het geld gestort dat u normaal gesproken op uw oude rekening ontving. Van deze beheerrekening worden de vaste lasten betaald.

Bewindvoerder behartigt uw belangen

Het voelt misschien tegenstrijdig maar de bewindvoerder is er voor u. Door uw zaken over te nemen, wordt bereikt dat er inzicht komt in de geldstromen. Hiermee is het na verloop van tijd duidelijk, waar het geld aan wordt uitgegeven.
Door de rekeningen tijdig voor u te betalen en u leefgeld te geven, wordt uw financiële situatie door de bewindvoering steeds een stukje overzichtelijker. Als er sprake is van schulden bij meerdere partijen, dan zal door de bewindvoerder contact worden gelegd met deze schuldeisers. Middels afspraken wordt dan bepaald, hoe de terugbetaling in zijn werk zal gaan.

Bereidheid is nodig voor goed resultaat

Probeert u zich voor ogen te houden, dat een gezonde financiële situatie het doel is. Door de situatie op deze manier te benaderen, is het misschien eenvoudiger om u over te geven aan de situatie. Zorg dat u open en eerlijk bent naar de bewindvoerder. Hoe transparanter u bent, hoe beter u geholpen kunt worden. Als u volledig meewerkt, zal zich dat terugbetalen. Een goed gevoel bij de bewindvoerder is daarbij van groot belang.

Aangezien niet bekend is, hoelang de bewindvoering zal duren, dient er sprake te zijn van vertrouwen. Twijfelt u of de bewindvoerder de juiste persoon is voor u, maak dit dan kenbaar. Overstappen naar een andere bewindvoerder is dan zeker een optie.

Bent u nog op zoek naar een goede bewindvoerder? Dan raden wij deze bewindvoerder in Eindhoven van harte aan. Goede en klantgerichte service kunt u verwachten!