Dutch Labs
Image default
Financieel

Een belastingadviseur mag geen financieel advies geven

Een belastingadviseur mag geen financieel advies geven, maar kan op basis van zijn/haar kennis over de wetgeving op het gebied van inkomstenbelasting adviseren over hoeveel belasting moet worden betaald. Als een adviseur dit doet, moet hij/zij toestemming hebben gekregen voor deze activiteit door zich te registreren als financieel adviseur op grond van de FETZ-wet. Daarnaast is het niet verplicht dat adviseurs hun cliënten informeren over deze werkzaamheden. Als ze dit echter doen, wordt het als fraude beschouwd wanneer ze het geld van iemand anders adviseren zonder hen eerst op de hoogte te stellen. Het is ook mogelijk dat dergelijke acties leiden tot strafrechtelijke vervolging van de adviseur.

Een accountant of andere professional die mensen adviseert over beleggingen en belastingen is niet verplicht om belangenverstrengeling bekend te maken. Dit betekent dat hoewel hij iets weet waar hij persoonlijk baat bij heeft, hij het u niet kan vertellen tenzij u het hem rechtstreeks vraagt. Hij kan u echter bepaalde producten aanbevelen, op voorwaarde dat er geen belangenconflicten zijn. Boekhouder in Amersfoort? Bekijk https://harvestfinance.nl/

De Autoriteit Financiële Markten heeft richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor beleggingsadviseurs. Deze regels zijn alleen van toepassing wanneer de adviseur gepersonaliseerde diensten verleent. Een assurantietussenpersoon zou bijvoorbeeld moeten voldoen aan de AFM-regelgeving omdat zij persoonlijke service biedt.

Bij het leveren van gepersonaliseerde diensten moet een beleggingsadviseur ervoor zorgen dat:

Hij meldt elk mogelijk belangenconflict aan de klant voordat hij aan het werk gaat.

Hij informeert de cliënt minimaal één keer per jaar of hij nog aandelen houdt in vennootschappen waar hij de cliënt eerder heeft geadviseerd.

Hij zorgt ervoor dat tijdens de advisering van de cliënt alle relevante informatie aan de cliënt bekend wordt gemaakt.

Hij zorgt ervoor dat de klant begrijpt welke risico’s kunnen voortvloeien uit het beleggen in bepaalde soorten effecten.

De AFM eist dat beleggingsadviseurs die gepersonaliseerde dienstverlening aanbieden hun transacties met klanten bijhouden. Zij moeten die documenten gedurende vijf jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen bewaren. Beleggingsadviseurs zijn verplicht vermoede overtredingen van bovengenoemde bepalingen binnen drie maanden te melden aan de AFM.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn accountants en advocaten gereglementeerde beroepen waarvoor volledige registratie bij de juiste regelgevende instantie vereist is, terwijl gecharterde landmeters zelfregulerend zijn. Accountantskantoren maken doorgaans gebruik van Chartered Certified Accountant, Chartered Management Accountant of Chartered Institute of Taxation.