Dutch Labs
Image default
Verbouwen

Twee betwistingen omtrent de RI&E

Inventarisatie en Evaluatie genoemd, is een belangrijke pijler in het verzuim bij organisaties. In dit nieuwe artikel schrijven we graag de twee betwistingen omtrent de RI&E. Hierdoor krijg je een beter beeld omtrent de misvattingen die de afgelopen periode zijn ontstaan.

De arbowet die sinds 1994 bestaat is een wet die stelt dat de arbodienstverlening door bedrijven en organisaties moet worden uitgevoerd. Dit voor het welzijn van alle medewerkers binnen de organisatie. Maar vaak wordt de RI&E nog gezien als een ‘onnodige’ taak waarbij ook de nodige kosten zijn gemoeid. Echter, met een goede invulling moet de RI&E juist veel opleveren. Zowel in geld als in andere middelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn minder uitval van medewerkers, arbeidsprestaties van een hoger niveau en minder verzuim. Met een interpretatie als deze wordt de RI&E vaak al beter gewaardeerd.

Betwisting 1, Eens per vier jaar is een RI&E nodig

Om met de deur in huis te vallen, dit is niet helemaal waar. Toen de arbowet in 1994 net was uitgebracht, werd het in eerste instantie wel zo gecommuniceerd. Echter, wanneer er dieper wordt ingezoomd, staat dit niet in de arbowet. Wel omschrijft deze wet dat de RI&E altijd up to date en actueel moet zijn. Stel je doet een bedrijfsverbouwing, dan moet je daarna, gezien de situatie is veranderd, de RI&E updaten. Dit omdat de risico’s in de nieuwe situatie ook kunnen zijn veranderd.

Een tip van ons: Plan per kwartaal een RI&E meeting in. Zo houd je de RI&E altijd actueel. Hiervoor is een dynamische ri&e een zeer geschikt instrument.

Betwisting 2: De RI&E is helemaal afgerond na de analyse

Het is zeker goed om te starten met het kaart brengen van de situatie en hierop een analyse te doen. Echter, dan begint het werk pas echt. Het is daarna van prioriteit om een plan van aanpak te maken en hierop te acteren.

Een tip van ons: Maak met een team het plan van aanpak voor betrokkenheid. Zorg ook altijd voor draagvlak binnen de organisatie.

Tip twee: Maak het plan van aanpak samen met de betrokkenen en integreer altijd een ongevallen formulier