Breaking News

Dutchlabs

Factoren van een tMap training

Bij een TMap training worden alle belangrijke factoren behandeld die bij deze training aan bod moeten komen. Onze trainingen bevatten niet alleen theoretische werkdelen, maar ook praktische delen. Op deze manier wordt de geleerde theorie sterk bevorderd door deze in praktijk te brengen. Bij onze trainingen maken we zoveel mogelijk gebruik van de standaard testmethoden, waar in het bedrijfsleven ook het meest mee wordt gewerkt. We bieden ook trainingen aan die meer gespecialiseerd zijn op het testen van verschillende systeemontwikkel methodieken. Tmap training is de afkorting van Test Management Approach. Tmap training wordt steeds vaker ingezet voor werknemers die willen leren hoe ze een testproces moeten inrichten en beheren. We maken hierbij gebruik van de nieuwste software, zodat het allemaal goed bijgewerkt blijft. In een samenleving waarin we steeds meer gebruik maken van websites, mobiele applicaties en informatiesystemen, is het van levensbelang dat alle systemen goed worden getest en ook steeds sneller en efficiënter gaan werken. Daarom is kwaliteitsverbetering van software een belangrijk onderwerp. Het komt immers nog niet voor dat een systeem compleet foutloos werkt. Honderden organisaties wereldwijd passen Tmap training om de kennis over te brengen. Het doel van een Tmap training is om deelnemers van deze training gereed te maken voor een speciaal test examen. Bij dit examen worden de onderwerpen behandeld die zijn aangesneden tijdens de Tmap training, waarbij de eisen van het examen zoveel mogelijk aansluiten bij de geleerde stof.

Voor wie is een tmap training?

Een Tmap training is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Je dient wel enige kennis te hebben van testen en we raden daarom ook aan om alleen deel te nemen als je een (beginnende) professionele tester bent, die minimaal een half jaar ervaring heeft in het vak. Ook kan de Tmap training uitermate geschikt zijn voor mensen die dagelijks bezig zijn met het testen van software, die meer structuur in hun werk willen krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat onze Tmap training tot goede resultaten leidt. Organisaties en opdrachtgevers hebben zo betere testers in huis, wat uiteindelijk zorgt voor een snellere en efficiëntere aanpak van het testen.

Onze Tmap training is daarnaast ook geschikt voor ontwikkelaars en beheerders van informatiesystemen en andere softwareproducten. We raden wel aan om een brede algemene kennis te hebben van systeemontwikkeling en zeker een half jaar tot een jaar ervaring te hebben op het gebied van testen, om zo goed voorbereid deel te nemen aan de Tmap training. Kijk voor meer informatie op de bovenstaande website Praegus.nl.

https://praegus.nl/academy/uw-partner-in-opleiden/tmap-next-te/