Breaking News

Dutchlabs

Wat weet jouw psycholoog ?

In de laatste zeventig jaar is de psychologische therapie enorm gegroeid. Het is belangrijk om zich te herinneren dat de eerste psychologen dokters in de geneeskunde waren, die psychiaters genoemd werden, en dat men vooral zocht om geestesziekten te genezen door middel van een revolutionaire nieuwe behandeling die men psychotherapie noemde. De eerste psychiaters zoals Freud en Jung beschouwden zichzelf op de eerste plaats als wetenschappers,en alhoewel hun methodes en theorieën over de menselijke psyche zeer divers waren, was het de bedoeling van beiden om de werking van de innerlijke geest bloot te leggen. En de impact van beiden is gigantisch geweest. Alhoewel dat bepaalde concepten zoals het onderbewustzijn , nog steeds geen bewezen theorieën zijn, worden ze toch door het grote publiek aanvaard als algemene kennis en worden ze erkend door de therapeuten.

Deze wetenschappers van de geest werkten in een totaal nieuw werkgebied en kwamen naar voren met soms wel erg vreemde theorieën die vandaag de dag helemaal niet aanvaard worden. Maar ze kwamen ook naar buiten met technieken die bewezen dat ze keer op keer efficiënt werkten, vooral op het gebied van de overredingskracht.

Jouw psycholoog weet daar alles en nog veel meer over, en mag zich zelf als een volgeling van Jung of van Maslow beschouwen. Nochtans kwam er een grote breuk tussen de psychologie en de psychiatrie, vooral tijdens de jaren 60 en we zijn thans tot een situatie gekomen waarbij de psychiatrie nog weinig aandacht schenkt aan de theorieën van de psychologie en dat de psychologie niet langer patiënten mag behandelen met psychoactieve medicatie. Terwijl toch veel patiënten beiden krijgen.

Men moet evenwel besluiten dat het moeilijk te zeggen is wat de psychologen nu eigenlijke weten, maar een goede psycholoog is zeer bedreven in het interpreteren van de gevoelstoestand van zijn patiënt en in het voorschrijven van een efficiënte therapie. Het beroepsveld heeft nog een lange weg te gaan en de breuk met de psychiatrie is hier niet zeer behulpzaam. Maar psychologen weten wel heel veel over de menselijke natuur en gevoelens. Zij zijn, om zo te zeggen, de wetenschappers van het subjectieve.

Dit artikel werd geschreven door het editoriale team van depsycholoog.nl. Het adres als u een psycholoog in Utrecht, Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam nodig heeft.

 

 

https://www.depsycholoog.nl/