Dutch Labs
Image default
Industrie

Het belang van de Energietransitie

De trend van Energietransitie

Het zal de oplettende nieuwsvolgers onder u niet onbekend voorkomen, er is in alle media in een toenemende mate sprake van aandacht voor de energietransitie. Van overleggen op mondiaal VN-niveau en de Europese Commissie in Brussel, tot het Nederlandse kabinet in Den Haag en gemeenten die onlangs in het nieuws kwamen zoals bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam, maar ook Amersfoort en Assen. Iedereen is bezig met dezelfde opgave: het realiseren van een transitie van energie. Hoewel de term inmiddels al aardig ingeburgerd lijkt, vraagt u zich misschien toch af wat er nu precies wordt bedoeld.

In het kort samengevat wordt er met de energietransitie gedoeld op een structurele (en radicale) verandering van de wijze van energievoorziening. Figuurlijk zou men kunnen spreken van een soort revolutie in het energielandschap, waarbij er van het verbruiken van veelal fossiele brandstoffen wordt overgestapt op (meer) duurzame alternatieven.

 

Het belang van goed advies over de Energietransitie

Een belangrijk kenmerk van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame alternatieven voor ons huidige energievoorziening is dat deze razendsnel gaan. Het strekt zodoende voor alle betrokkenen tot aanbeveling om zich voortdurend goed te laten informeren over de nieuwe ontwikkelingen. Voor dat u het weet zijn er weer nieuwe inzichten verschenen (zoals bijvoorbeeld rondom centrales die draaien op biomassa) en kunnen ambitiedocumenten, toekomstvisies, meerjarenplannen etc. gewijzigd worden.

Daarnaast is het van groot belang om richting burgers en bedrijven goed (met feiten) te onderbouwen waarom de voorgestelde alternatieven beter passen binnen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (klimaatakkoord).

Wie de politieke discussies immers een beetje volgt ziet namelijk dat nog lang niet iedereen van het belang van de energietransitie doordrongen is. Regelmatig wordt er nog getwijfeld aan de voorspellingen waaruit blijkt dat de huidige wijze van energievoorziening op termijn niet houdbaar is en vervangen moet worden.

Benut het aanbod aan informatie

Hoewel het onderwerp van de Energietransitie nog geen hele lange geschiedenis kent, zijn er inmiddels gelukkig al veel verschillende experts en adviseurs op dit gebied. Ook zijn er tal van informatieve websites waar alle relevante berichtgeving dagelijks bij elkaar gebracht wordt. Door gebruik te maken van deze verzamelde kennis kunnen professionals binnen en buiten de overheid veel tijd (en geld) besparen.

Door met een minimale inspanning toch goed geïnformeerd te kunnen zijn over een geweldig belangrijk onderwerp moet er genoeg tijd overblijven om mooie resultaten te kunnen boeken!