Dutch Labs
Image default
Onderwijs

Thuisonderwijs uw kinderen: de belangrijkste feiten!

Wikipedia stelt dat “thuisonderwijs, ook thuisonderwijs of thuisschool genoemd, een educatief alternatief is waarbij kinderen thuis door hun ouders worden opgevoed, in tegenstelling tot de verplichte aanwezigheid die plaatsvindt in een instelling met een campus zoals een openbare school of prive school.”
 
Over de hele wereld is passend onderwijs de laatste vier jaar behoorlijk gegroeid.  In 2003, in de Verenigde Staten, waren ongeveer 1,1 miljoen kinderen Home Schooled, een stijging van 29% ten opzichte van 850.000 in 1999. Recente cijfers tonen aan dat Thuisonderwijs in andere Westerse landen ook blijft groeien.  Naar schatting 50.000 kinderen worden bijvoorbeeld als ‘thuisgeschoold‘ beschouwd in het Verenigd Koninkrijk;  Australië – 26.500;  en in Canada (zoals in 2001) werd geschat dat 80.000 kinderen thuis werden opgevoed en de aantallen blijven toenemen.
 
De meeste voorstanders van online thuisonderwijs hebben individuele motivaties om thuisonderwijs te geven.  Academische en sociale resultaten van thuisonderwijs zijn gevarieerd en vormen de bron van levendige discussies.  Sommigen zijn van mening dat zij het academische programma van een student beter kunnen afstemmen op individuele sterke en zwakke punten, met name kinderen met een hoogbegaafdheid of met leerstoornissen.  Anderen zijn religieuze ouders die niet-religieuze opvoeding beschouwen als in strijd met hun morele of religieuze systemen.  Weer anderen denken dat de negatieve sociale druk van scholen, zoals pesten, schoolgeweld en andere schoolgerelateerde problemen, een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind.  Veel ouders houden gewoon van het idee om hun eigen kinderen te leren in plaats van iemand anders dat te laten doen.
 
Een veelgehoorde bezorgdheid over thuisgeschoolde kinderen is dat ze de sociale interactie met studenten en de samenleving missen die een schoolomgeving biedt.  Veel gezinnen in het thuisonderwijs pakken deze zorgen aan door lid te worden van tal van organisaties, waaronder coöperaties voor thuisonderwijs, onafhankelijke studieprogramma’s en gespecialiseerde verrijkingsgroepen voor lichamelijke opvoeding, kunst, muziek en debat.  De meeste zijn ook actief in gemeenschapsgroepen.  Thuisgeschoolde kinderen gaan over het algemeen socializen met andere kinderen op dezelfde manier als schoolkinderen: buiten school, via persoonlijke bezoeken en via sportteams, clubs en religieuze groepen.
 
De academische effectiviteit van homeschooling is grotendeels een geregeld probleem.  “Talrijke studies hebben de academische integriteit van programma’s voor thuisonderwijs bevestigd, wat aantoont dat thuisgestudeerde studenten gemiddeld 30 tot 37 percentielpunten behalen in alle vakken, beter dan hun door de overheid geleide schoolgenoten.” De prestatiekloof tussen minderheden en gender die publiekelijk teisteren -scholen voor scholen zijn vrijwel onbestaande onder thuisgeschoolde studenten.
 
 Opvallende thuisgeschoolde individuen
 • Thomas Edison, Verenigde Staten, wetenschapper en uitvinder
 • Alexander Graham Bell, Schotland, uitvinder (telefoon, draagvleugelboot)
 • Dakota Fanning, Verenigde Staten, actrice
 • Hilary Duff, Verenigde Staten, actrice / zanger
 • Charles Evans Hughes, Verenigde Staten, gouverneur van New York, staatssecretaris van de Verenigde Staten en hoofdrechter van de Verenigde Staten
 • Frankie Muniz, Verenigde Staten, Acteur
 • Rosa Parks, Verenigde Staten, burgerrechtenactivist
 • Susan La Flesche Picotte, Verenigde Staten, eerste Amerikaanse Indiase vrouw arts
 • Woodrow Wilson, Verenigde Staten, de enige president van de Verenigde Staten die een Ph.D.
 • George Washington, Verenigde Staten, President van de Eerste Verenigde Staten
 • Abraham Lincoln, Verenigde Staten, president tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 
 “Onderwijs is wat overblijft als je alles wat je hebt geleerd op school bent vergeten” – Albert Einstein (1879-1955)
 

http://www.edusucces.nl