Dutch Labs
Image default
Onderwijs

Het juiste klimaat creëren in je klaslokaal

Als leerkracht wil je natuurlijk graag dat je lessen zo goed als mogelijk is verlopen. Dit is voor jezelf fijn, maar ook zullen de leerlingen hier veel baat bij hebben. Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen is het erg belangrijk om gebruik te maken van effectief klassenmanagement. Klassenmanagement zijn alle maatregelen die een leerkracht neemt om ervoor te zorgen dat er in een klas het juiste klimaat heerst om zo goed mogelijk te kunnen leren en werken. Een erg belangrijk onderdeel van een effectief klassenmanagement is communicatie. Zonder de juiste communicatie zal het klassenmanagement een stuk minder soepel verlopen.

Hoe kun je de communicatie bij het klassenmanagement verbeteren?

Door gebruik te maken van effectief klassenmanagement zal de werkdruk verminderen ook een stuk gemakkelijker gaan. Het creëren van een effectief klassenmanagement specifiek op het gebied van communicatie kan op verschillende manieren gedaan worden. Het eerste wat je kan doen als leerkracht zijnde om de communicatie een aanvullende rol te laten spelen bij het klassenmanagement, is de leerlingen begroeten bij de deur. Door bij de deur iedere leerling te begroeten, zul je met iedere leerling even een contactmoment hebben voordat de les begint. Hierdoor zal iedere leerling zich ook gezien voelen en is het daarbij vaak ook al snel voor je duidelijk hoe het met de leerling gaat.

Effectief een boodschap overbrengen via non-verbale communicatie

Iets anders wat belangrijk is bij het creëren van het juiste klimaat in een klaslokaal, is hoe de non-verbale communicatie van jou als leerkracht is. Om een boodschap op de juiste wijze over te kunnen brengen aan leerlingen is de non-verbale communicatie van een leerkracht erg belangrijk. Als je zelf een actieve houding aanneemt als leerkracht zijnde tijdens het bespreken van iets, dan zal de boodschap veel beter bij leerlingen over gaan komen. Tijdens het bespreken van de regels is het dus erg belangrijk om een actieve houding aan te nemen als leerkracht. Op die manier zal het juiste klimaat in een klas namelijk veel sneller gecreëerd kunnen worden.

Volg een cursus voor verbetering

Als je merkt dat effectief klassenmanagement niet je sterkste punt is als leerkracht, dan kan het nog wel eens verstandig zijn om hier hulp voor in te schakelen. In Nederland kun je verschillende cursussen volgen die helpen bij het verbeteren van effectief klassenmanagement. Zo bestaat onder andere de cursus differentiëren in de les. In deze cursus zal je goed geholpen worden bij het efficiënter maken van het klassenmanagement. Door hiervoor een cursus te volgen zullen de leerlingen en jijzelf al snel een verbetering zien in de effectiviteit van het klassenmanagement en dus het klimaat in de klas.

 

https://septemberonderwijs.nl/effectief-klassenmanagement/